U, de petitionaris
Astra zeneca

Stuur 90.000 rest-vaccins nu naar Namibië, stop vernietiging reddend vaccin

13.033 ondertekeningen

De immunisatie in Afrika gaat tergend langzaam. Gebrek aan vaccins. Er liggen 90.000 Astra Zeneca rest-vaccins keurig gekoeld opgeslagen bij de GGD'en. Deze vaccins kunnen zo meegenomen worden in een lopende actie in Namibië. Hugo de Jonge laat ze zonder medische argumenten vernietigen.

Petitie

Wij

weigeren ons bij deze misdaad tegen de menselijkheid neer te leggen, willen zinloos sterven stoppen

 

constateren dat:

  • De aanstaande vaccinvernietiging is een historische misdaad tegen de menselijkheid.
  • De Nederlandse wet- en regelgeving zou ondergeschikt moeten zijn aan de internationale verdragen met als belangrijkste de Universele Verklaring van de rechten van de Mens.
  • De vernietiging van veilig bewaarde vaccins is een misdaad die naar de geest van de wet niet goed te praten is, die geen enkele deugdelijke medische onderbouwing heeft.

 

en verzoeken

De ondertekenaars vragen minister Hugo de Jonge per direct de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens toe te passen en per direct de 90.000 veilig gekoeld bewaarde vaccins ter beschikking te stellen aan de nu lopende vaccinatiecampagne in Namibië Zuidelijk Afrika, conform de eerdere zending van 75.000 vaccin vervoer en donatie aan de regering van Namibië zo snel mogelijk te laten regelen.

Het antwoord

75.000 plus 500.000 vaccins

via de petitionaris:

De door u ondertekende petitie voor het  sturen van  90.000  rest-vaccins naar Namibië, een land dat niet op de Covax-lijst staat heeft een grote invloed gehad. Met ruim 13.000 ondertekenaars vroeg u Hugo de Jonge via de Tweede Kamer de vernietiging van reddend vaccin te stoppen en medewerking te verlenen aan het vervoer en de verspreiding van het vaccin.

De petitie heeft een grote impact gehad. Nadat Nederland 75.000 vaccins had geleverd stuurde Duitsland, voormalige kolonisator van Namibië, 500.000 vaccins en werd een extra zending van nog eens 500.000 vaccins in het kader van het Covax-programma toegezegd.

Dit doet niets af aan het onrecht van de ongelijke verdeling van vaccins in de wereld door de met patenten afgeschermde monopolisering van productie en verkoop. De  winsten die gemaakt worden over de rug van door ernstige ziekte bedreigde bevolking zijn enorm.

De zorgvuldig bewaarde vaccins van huisartsen zijn deels herverdeeld naar onder andere vluchtelingenopvang. Duidelijk werd echter dat de stemming rond vaccineren grimmiger werd. Na dreigbrieven, concrete doodsbedreigingen, brandstichting en een kogel door de voordeur van een van de initiatiefnemers van de re-distributie van vaccins is in onderling overleg en in samenspraak met de recherche de hieraan verbonden publieksactie afgeblazen. Er moest worden gekozen voor rust en veiligheid.  De samenwerking met VWS is wel doorgezet en uit de voorraden beschermende middelen is een donatie gedaan van 4 containers met beschermende middelen, die na verandering van de Europese regelgeving plotseling in Nederland niet meer gebruikt mochten worden. Deze succesvolle samenwerking ten behoeve van noodlijdende mensen zal worden voortgezet.

Ik hoop  hiermee U voldoende op de hoogte te hebben gesteld van de invloed van de petitie, de spanning die het mede heeft teweeggebracht en wil u bedanken voor uw deelname.

Walter Schrader Huisarts

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
20-03-2023 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Schrader 
Organisatie:
Huisartsenpraktijk Schrader en iedereen die heeft ondertekend 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Fabrikant Moderna ontduikt belasting op miljardenwinst.

Volkskrant 27-08-2021

Miljardenwinst op Moderna vaccin naar belastingparadijs.

''Farmaceut Moderna brengt miljardenwinst en patenten onder in belastingparadijzen De Amerikaanse farmaceut Moderna heeft een fiscale structuur opgezet om de miljarden die het ontvangt voor zijn coronavaccin onder te brengen in belastingparadijs Zwitserland. De patenten op het vaccin, dat met hulp van universiteiten en overheidssubsidie is ontwikkeld, zijn ondergebracht in een ander belastingparadijs: de Amerikaanse staat Delaware.

+Lees meer...

Op deze manier betaalt het bedrijf een heel laag tarief aan vennootschapsbelasting en zijn de bedragen die Moderna in Amerika aan royalty's ontvangt van dochterbedrijven onbelast.

Dat blijkt uit onderzoek van Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO). De Europese Unie bestelde tot nu toe ruim 460 miljoen vaccins bij Moderna en is daarmee, na de Verenigde Staten, de grootste afnemer. Per dosis betaalt de EU 22,50 dollar (19 euro), wat neerkomt op een totaalbedrag van 10,35 miljard dollar (8,75 miljard euro). Al eerder bleek dat het vaccin van Moderna de duurste is van de goedgekeurde coronavaccins. Dat werd duidelijk toen de Belgische staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming de inkoopprijzen van de verschillende vaccins per ongeluk op Twitter zette."

03-09-2021

Nieuwsbrief 2: Kamervragen over transparantie en nalatigheid? Wie doet wat?

Geachte lezer Het is duidelijk dat de Nederlandse huisartsen die zo zuinig om zijn gegaan met de beschikbare vaccins er de grootste moeite mee hebben dat de tienduizenden restvaccins de vuilnisbak in moeten op basis van medisch inhoudelijk niet steekhoudende argumenten. De twijfel aan de kwaliteit van de Koude Keten wordt aangedragen als de belangrijkste reden om vaccins niet aan hulpbehoevende arme landen te geven.

+Lees meer...

Die kunnen immers met financiële middelen van de Wereldbank op de internationale vrije markt vaccins kopen. De producenten schroeven inmiddels de prijs op en maakten al miljarden winst over naar belastingparadijzen. Geen weldenkend mens is het hier mee eens en het zal aan de complexiteit van de niet gereguleerde markt en de hieraan verbonden wet- en regelgeving liggen dat onze volksvertegenwoordigers zo weinig vragen hebben gesteld aan de verantwoordelijke bewindslieden. COVAX is het mantra als we het over een eerlijke verdeling hebben, maar COVAX komt voor veel landen later en de besmettingen, de sterfte de mutaties spelen nu op. Individuele personen bij de GGD, het RIVM, bij VWS, bij het LHV hebben argumenten aangevoerd die moeten beschermen tegen theoretisch falen van de Koude Keten en de daaraan verbonden juridische verantwoordelijkheden en mogelijke consequenties. Is er tegelijkertijd ook gekeken naar medisch inhoudelijke- en juridische argumenten, waarmee snelle donaties van de honderdduizenden vaccins die landelijk en de miljoenen vaccins die wereldwijd op de plank liggen, wel mogelijk kan worden gemaakt? Ze worden nu bij miljoenen vernietigd omdat de houdbaarheidsdatum is overschreden of het ontvangende land de logistiek niet op tijd op orde heeft.
Is de nationale wet- en regelgeving wel voldoende secuur afgewogen tegen de internationale verdragen die betrekking hebben op rampen zoals een pandemie. Is de technisch mogelijke constructie patiënten in het buitenland als passanten in een Nederlandse huisartsenpraktijk op te nemen voldoende tegen het licht gehouden. Is de afwijzing hiervan via een informeel appje gezien het belang voor deze humanitaire ramp wel voldoende gegrond, is er een schriftelijke verslaglegging van het ambtelijke proces dat ten grondslag ligt aan deze besluitvorming. Is de contractueel vastgestelde overeenkomst dat eenmaal betaalde en aan artsen geleverde vaccins niet aan anderen dan de eigen patiënten mogen worden gegeven bindend bij rampen zoals een pandemie. Betreft het een verwijtbare nalatigheid van verantwoordelijke ambtenaren en bewindslieden als bovengenoemde zaken niet in een zorgvuldig en transparant proces zijn afgewikkeld. Nogmaals: De harde realiteit is dat in rijke landen de mensen kunnen overdenken welk derde vaccin ze eventueel willen nemen, er miljoenen overschotten en restvaccins verloren gaan terwijl de arme landen met steun van de Wereldbank bij het inkopen van vaccins tegen elkaar op moeten bieden waardoor de prijs op de Wereldmarkt blijft stijgen. Nederlandse huisartsen hebben hun stem laten horen en weigerden massaal vaccins te vernietigen. U kunt alsnog de petitie https://vaccinsnaarnamibie.petities.nl tekenen en delen om daarmee met een groot aantal ondertekenaars duidelijk uw mening geven over de perverse medicijnenmarkt en handel in levensreddende vaccins.

03-09-2021

Nieuwsbrief : Zocht VWS goed genoeg naar mogelijkheden om wel te doneren.

Nieuwsbrief Eerlijke verdeling Vaccins.

02-09-2021

Geachte lezer Gisteren zijn duizenden vaccins die veilig gekoeld liggen bij Nederlandse huisartsen en regionale GGD’en helaas verlopen. Er is door duizenden ondertekenaars gepleit voor een snelle verzending naar Namibië.

+Lees meer...

Er is verder contact gelegd met Haïti en andere landen waar tekorten zijn, o.a. Ghana, Cuba en Guatemala. Vluchtelingenkampen zijn benaderd met de vraag of ze de restvaccins van de huisartsen zouden kunnen gebruiken. Dit is zeker het geval maar ondanks die grote behoefte aan vaccin in arme landen en de overschotten hier is het niet mogelijk deze tienduizenden vaccins snel te doneren. Er is volgens VWS gezocht naar mogelijkheden om af te wijken van de wet die zegt dat de Koude Keten 100 % gegarandeerd moet worden. Daarnaast geldt de regel dat eenmaal betaalde en aan artsen geleverde vaccins niet aan anderen dan de eigen patiënten mogen worden gegeven. Dit zijn wetten en regels die in een pandemie ondergeschikt moeten zijn aan het belang van snelle wereldwijde eerlijke verdeling van beschermende vaccins. De harde realiteit is dat in rijke landen de mensen kunnen overdenken welk derde vaccin ze eventueel willen nemen, er miljoenen overschotten en restvaccins verloren gaan terwijl de arme landen met steun van de Wereldbank bij het inkopen van vaccins tegen elkaar op moeten bieden waardoor de prijs op de Wereldmarkt blijft stijgen. Nederlandse huisartsen hebben hun stem laten horen en weigerden massaal vaccins te vernietigen. U kunt alsnog de petitie https://vaccinsnaarnamibie.petities.nl tekenen en delen om daarmee met een groot aantal ondertekenaars duidelijk uw mening geven over de perverse medicijnen markt en handel in levensreddende vaccins.

03-09-2021